+420 603 881 884

Broušení

BROUŠENÍ  - základ kvalitní povrchové úpravy

Tato problematika je často podceňována a očekává se „zázrak“ od použitých nátěrových hmot. Ty jistě tvoří podstatnou část povrchové úpravy, ale při žádném, špatném, nebo přehnaném broušení dochází ke špatnému spojení materiálů se dřevem. Jak tedy na to?

Opravy dřeva a lepení

Vlastnímu broušení musí předcházet vyspravení vad dřeva a tmelení. I zde platí několik zásad. Při opravě dřeva náhradními suky nebo lodičkami se často chybuje tím, že do připraveného otvoru se nanese lepidlo, vloží se zátka nebo lodička a nechá se zaschnout. Při tom dojde k nasycení okolí opravovaného místa lepidlem, zvláště u disperzních lepidel, a toto místo se již nikdy řádně nevybrousí a potom špatně přijímá impregnace nebo mořidla. Tato místa jsou pak tmavší nebo naopak světlejší. To platí i u vytlačeného lepidla v konstrukčních spojích. Je tedy třeba lepidlo otřít mokrým hadrem či houbou a dbát na to, aby voda ve které namáčíme byla často měněna za čistou aby nedošlo k nasycení vody a ještě většímu takto poškozenému místu.

Tmelení

Tmelení – platí pravidlo, že vodou ředitelné tmely špatně přijímají vodou ředitelná mořidla i impregnace, proto se vybírají tmely odstínově shodné s konečnou PÚ, nebo se různě přibarvuji. Zde je třeba zmínit skutečnost, že vodou ředitelný tmel po vytvrzení lze – bohužel – opět rozpustit ve vodě v kašovitou hmotu, nikoli již tmel. Proto pokud se dostane např. pod venkovní lazuru voda, může to mít za následek třeba v přiznaných spárách eurooken popraskání lazury. Navíc VŘ tmely špatně drží na hranách, neboť mají menší přilnavost a jsou měkčí. Vhodnější jsou tmely na bázi dřevěné mouky, alkydové pryskyřice a celulozynitrátu. Např. Grilith.U těchto tmelů shora uvedené problémy odpadají. Je však třeba upozornit na důkladné vybroušení tmeleného místa a okolí! Je proto vhodné jej použit již před prvním broušením.

Broušení

Jak již bylo naznačeno, broušení je třeba provádět vždy dvojí. První neboli základní provádíme na pásových nebo egalizačních bruskách. Tyto brusky i přes oscilační funkci egalizačních širokopásových brusek brousí jednostranně, což  znamená že se část volných dřevních vláken odbrousí a část přitlačí. Tyto se potom při nanesení jakéhokoliv VŘ materiálu zvednou a nelze je již v průběhu PÚ odstranit. (Volná vlákna vznikají již při strojním obrábění vlivem především otupení nástrojů, kdy se opět část vláken odřízne a část zdeformuje a přitlačí. Proto jen hoblované dřevo špatně přijímá impregnace i mořidla). Zrnitost použitého brusiva by měla být v rozsahu od 80 do 120, v závislosti na značce brusiva a stroji.

Vlhčení

Po prvním broušení je jediná a nejvhodnější doba k vlhčení které se prování houbou a čistou vodou. U oken a vchodových dveří je vhodné do této vody přidat 2% intermedia 53663, čímž se docílí mírného prosycení povrchu a tím lepšího stékání impregnace a menší možnosti tvorby barevných rozdílů v okolí svalů dřeva a spojů hranolů. Vlhčením se nerozumí úplné namočení dřeva, které by mohlo mít za následek až změnu vlhkosti dřeva.

Druhé broušení

Druhé broušení se prování po úplném oschnutí z vlhčení a to vhodným brusivem nejprve hrany a polodrážky a teprve potom plochy. (stejná zásada jako při nanášení nátěrových hmot.) Druhé broušení je vhodné vibračními bruskami, ovšem úplně nejvhodnější excentrickými bruskami, které mají až 3x vyšší účinnost než vibrační a volná vlákna doslova ukroutí. Zrnitost brusiva je v rozsahu 150 až 180. Při vyšší zrnitosti dojde k tzv.přebroušení a opětovnému problému s přijímáním impregnací a mořidel. Obě uvedené brusky by měly být užívány zásadně s průmyslovým vysavačem, neboť bez odsávání může dojít k nepříjemným „kroužkům“ na dřevě vlivem brusného prachu nebo uvolněným zrnem z brusiva.

Závěrem je třeba upozornit, jak důležité je rozlišovat druhy brusiv podle jejich použití, tedy : brusiva k broušení dřeva a brusiva určená k mezi výbrusům laků a lazur. Takové universální brusivo není a nebo je nevalné kvality. 

Rychlý kontakt

Výdejní a prodejní doba

jen po tel. domluvě

Adresa
Jiří Vojtěch - PP servis
Čibuz 17 - Skalice
503 03 Smiřice

Technický kontakt
+420 603 881 884

Email
ppservis.vojtech@email.cz

Webové stránky vytvořil Acceler