+420 603 881 884

Renovační nátěry

Renovační nátěry

Často stojíme před otázkou proč, kdy, jak a čím provézt renovační nátěr na dřevěných výrobcích, především v exteriéru. Zde je třeba rozdělit renovační nátěry do dvou skupin a to nátěr udržovací nebo nátěr opravný. Pro rozhodnutí je třeba správně zhodnotit stav původního nátěru. Tedy:

  • Renovační nátěr udržovací, provádíme tehdy, jestliže původní nátěr na výrobku drží, nevykazuje barevné změny, pouze ztrácí svůj obvyklý lesk a jas. To je stav, kdy se původní nátěr sprašuje a je třeba jej pro jeho další životnost obnovit. Stanovit přesně renovační interval se v zásadě nedá, neboť závisí na vlivu povětrnostních podmínek a použitém materiálu původního nátěru. Ne všechny materiály se sprašují stejně.
  • Renovační nátěr opravný, provádíme tehdy, když původní nátěr nedrží s podkladem, mění nebo už změnil svůj původní odstín, případně se objevují v lakovém filmu puchýře, nebo dřevo pod původním nátěrem černá. K těmto stavům dochází v případech, kdy se pod původní nátěr dostane větší množství vody, nebo dojde k mechanickému poškození lakového filmu, a nebo není včas proveden renovační nátěr udržovací.

Jak správně provádět renovační nátěry a co k tomu potřebujeme.

  • V případě renovačního nátěru udržovacího použijeme vhodné brusivo, např. brusnou kostku a provedeme lehké přebroušení, které slouží pouze k odstranění nečistot a zbytků sprášené barvy. Chybou by bylo silné broušení skrz původní nátěr. Renovační nátěr udržovací provádíme některým ze světlých odstínů ze základní škály u lazurovacích nátěrů, např. Pullex Weide nebo Eiche. To proto, že každým dalším nátěrem ve stejném odstínu bychom docílili celkově tmavšího s sytějšího odstínu. Pokud se jedná o krycí nátěry, provádíme renovační nátěr stejným odstínem. V obou případech nám postačí pouze jeden nátěr, který je třeba opět podle potřeby renovovat.
  • Pokud potřebujeme provézt renovační nátěr opravný, je  třeba smířit se s tím, že když nedrží původní nátěr, nebude na poškozených místech držet ani nátěr nový, byť provedený kvalitnějším produktem. Navíc je předpoklad, že napadená plocha se může zvětšovat. Proto je nutné původní nátěr odstranit vhodným způsobem, např. škrabkou na odstranění starých nátěrů z celých napadených profilů. Použití chemických odstraňovačů nátěrů je rovněž možné, ovšem je třeba pamatovat na to, že tyto je nutné důkladně odstranit. Zbytky odstraňovače by nám mohly narušovat nový nátěr.  Poté je vhodné vyspravit praskliny a vady ve dřevě tmelem, nejlépe na syntetické bázi, který po vytvrzení nereaguje s vodou. Vhodný je např. Grilith Holzkitt v odstínu použité dřeviny. Následně povrch vybrousit zrnitostí 120 až 150 brusivem určeným k broušení holého dřeva.

Než přistoupíme k nátěru impregnací, která je nutná k doplnění fungicidních látek do dřeva k jeho vnitřní ochraně a vytvoření pojivového článku mezi dřevem a vrchním nátěrem, musíme rozhodnout podle stavu dřeva jakou impregnaci použít. Pokud je dřevo bez barevných změn, můžeme použít impregnaci bezbarvou, vždy na syntetické bázi a to Pullex Imprägniergrund. Má-li dřevo barevné změny, zejména začernání, bezbarvá impregnace by nám tyto barevné změny ještě víc zvýraznila, a proto použijeme Pullex-IG Renoviergrund. Tento produkt nám vytvoří stejnobarevný podklad pro vrchní lazuru. Podle rozsahu barevných změn a jejich sytosti provedeme jeden, podle potřeby dva nátěry. Pod krycí materiály postačí jeden nátěr.

Tento systém nám umožňuje ze starých, tmavých odstínů vytvořit nový módní odstín o mnoho světlejší.

Následují dva nátěry ve zvoleném odstínu. Mezi nátěry je vhodné provádět velmi lehké mezivýbrusy vhodným brusivem. Docílíme tak hladkého povrchu, na kterém neulpívá voda. K těmto vrchním nátěrům máme na výběr materiály z řad PullexPlus, PullexTop, PullexRenova případně krycí PullexColor, nebo Samtalkyd. Všechny tyto produkty lze tónovat do široké škály odstínů.

POZOR ! Lazuru je třeba vždy rozetřít po celé délce natíraného dílce jedním tahem. Napojování je možné pouze přes pásku a je potom ostře ohraničené.

Na místech čelního dřeva, vodorovných dílců, nebo extrémně namáhaných částí je vhodné provést ještě jeden nátěr produktem Allwetterlack.

K nanášení uvedených produktů je vhodné použít štětců určených k nanášení lazur, dodržovat pokynů z technických listů jednotlivých produktů či doporučení dodavatele. 

Rychlý kontakt

Výdejní a prodejní doba

jen po tel. domluvě

Adresa
Jiří Vojtěch - PP servis
Čibuz 17 - Skalice
503 03 Smiřice

Technický kontakt
+420 603 881 884

Email
ppservis.vojtech@email.cz

Webové stránky vytvořil Acceler